Website Portfolio


Web Design and Development

EVENKEEL

P E R F O R M A N C E I N S O L E S


 

THE TELEPHONE BUILDING

L U X U R Y A P A R T M E N T S


 

JAKE THURM

P G A T O U R I N S T R U C T O R


 

TALLULAH'S TAQUERIA

A U T H E N T I C  C H I C A N O  C U I S I N E


 

KITCHEN & COUNTERTOP CENTER OF NEW ENGLAND

L U X U R Y  R E N O V A T I O N S


 

SARAH GARGANO

P U B L I C   R E L A T I O N S


 

JENNIFER GILLOOLY CAHOON

V I S U A L  A R T I S T


 

FULL MOON MALAS

A R T I S T


 

OWL AND THE MONKEY

A N T I Q U E  S H O P


 

FOGHOUND

C O R P O R A T E  C O M M U N I C A T I O N S


 

ANNA RILEY MILLINERY

H A N D M A D E  F A S C I N A T O R S


 

MARIA DECARVALHO

E X E C U T I V E  C O A C H


 

WANDER IN STYLE

E V E N T S  A N D  T R A V E L